Amfipolis, блясък и престиж

Древните богатство и власт

Амфиполис, Кралски град на Македония

Голяма могила

Александър Велики и Амфиполис

  • Mfipoli

  • Голяма могила

  • Музей

  • >