Αmphipolis.gr | Porus에 대 한 Ydaspi 강 전투.

Το μεγαλειώδης στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μελετούν έντονα οι σχολές πολέμου, προκειμένου να κερδίσουν λίγο απο το όραμά του.
Σηματοδοτείστε αυτή τη μάχη………..

응답을 남기다