Αmphipolis.gr | Valorisation 계획 방문자 힐 Kasta, 고속도로에서 직접 액세스와 함께

Νέος οδικός χάρτης της περιοχής Αμφίπολης που εμφανίστηκε πρώτη φορά.!!

road1 road3 road2

Ποιός φορέας σχεδίασε δρόμο τεσσάρων λωρίδων με έξοδο διαμορφωμένη για τον τύμβο Καστά;
Ελληνικός ή αλλοδαπός;
Ποιοί θα ωφεληθούν;
Σχετίζεται με τις υποχρεώσεις μας προς τους εταίρους;
Γιατί οι πολίτες δεν γνωρίζουν;
Τί είναι αυτό που υπάρχει στο τύμβο (!!!) και προκαλεί τέτοια επένδυση;

응답을 남기다