Официальные объявления

l_14719-

l_15609

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/01/2015

Изучение Каркасные Остаточные надгробного памятника, кастовые холм, Αμφίπολη

Как сообщается в пресс-релизе от 19 декабря 2014, завершение макроскопического изучения материал кости из могилы на холме каст, которая берет на себя многопрофильную группу Аристотеля и Демокрита университета, Он будет завершен в январе 2015. … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
Clipboard15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/12/14

Clipboard15

Геофизики и геологического картирования Хилл каста в Амфиполь начался 11 ноября 2014 и проводимых фрагментарный характер, из-за неблагоприятных погодных условий.

Την … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_15421

УВЕДОМЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Как они развивают техническое обслуживание на семь мраморных секций «epistyles»-они принадлежат третьей и наиболее сложные места Поминальный памятник, Каста Хилл- показали, постепенно, выступления. Указывает, что позиция членов мраморные, которые являются частью этих, Медведь черно-белые украшения.

нет комментариев
l_15342

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (12-11-14)

Работа продолжается, инспекция древностей Serron, в частности, в каста Хилл и третий Уорд. На глубине 1, 60 м. из сохраненных камней пола, показали большой CIST гробницы, из известняка (Эскиз, φωτο 1, 2).

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_15259

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (04-11-14)

О представлениях, услышал и написан в последние дни о ходе реализации проекта anaskafikoy tumulus каста Амфиполь, Ответственный экскаватор, k. K. Перистери, Директор инспекции древностей Serron, выражая раскопки всей команды, сделал следующее заявление:

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_15259

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (28-10-14)

Вопросы к c. c. Министерство культуры и спорта,. Л Мендони

Вопрос: Могила находится syllimenos;

Ответ: Гробница была явно человеческого вмешательства, так что мы здесь. С самого начала обновления у нас было- и мы уже говорили много раз повторять- У нас есть очень сильные признаки того, что tymbwrychwn действия.

нет комментариев
l_15241

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (21-10-14)

Земляные работы продолжается инспекция Кей доисторических и классических древностей, в кургане каста, Амфиполь. Суббота (18/10) и понедельник (20/10) раскопки перешла по всей поверхности внутри четвертого места (4,5Ch6m.) и в глубину до 5,20 m. в верхней части купола.

Сегодня, … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_15179-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (12-10-14)

Продвижение раскопки на холме Kasta Амфиполь, от Кей II инспекция доисторических и классических древностей.

Продолжается постепенное удаление части засыпки, от второго сайта, позади кариатиды и до поверхности пола, на глубине 6 м. от купола. Κατά την αφαίρεση της … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_15079-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (30-9-14)

Συνεχίστηκε από την ΚΗ’ Инспекция доисторических и классических древностей, Археологические исследования в погребальный комплекс на склоне Амфиполь Kasta. Удалены два последних сохраняет только его нижняя камни стены уплотнения, перед второй стены межжелудочковой перегородки, (φωτο 1) выявление в общей мраморных постаментах (φωτο 2), на котором натягивают кариатиды.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_14984-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (21-9-14)

Удалив тремя рядами мраморных камней стены уплотнения, перед второй стены межжелудочковой перегородки, Непокрытый всего кариатиды, которые имеют высоту 2, 48 м. Одежда Халат туника и долго мерцательного гиматии с богатыми складками. (Фото 1, 2). Медведь kothornoys, οι οποίοι είναι διακοσμημένοι με κόκκινο και κίτρινο … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_14985-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (14-9-14)

В пятницу 12-9-2014 стали членами междисциплинарной команды, Третья палата памятника, от существующих отверстие в стене проема третьего, чтобы проиллюстрировать существующие археологические картину и определить состояние салона, ώστε να σχεδιαστούν τα αναγκαία μέτρα αντιστήριξης και … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (12-9-14)

В кургане Kasta Амфиполь продолжается земляные работы, по KI΄ инспекция доисторических и классических древностей.

Пока что, Удаление песчаных почвах в районе, за стеной межжелудочковой перегородки с кариатидами, Она достигла трех метров от пола. Μετά … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_14922-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (11-9-14)

Продолжал работать раскопки на холме Kasta Амфиполь, от Кей инспекция древностей.

Сегодня, удален первый купол герметизации стены перед кариатиды и показали продолжение двух слоев cheiridwtwn скульптур. (φωτο 1)

Учитывая уникальное искусство складки туники. (φωτο … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_14882-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (09-9-14)

Продолжается работа раскопки на холме, каста Кей инспекция доисторических и классических древностей. Продолжается ликвидация песчаных почвах по горизонтали и по просторам космоса, между стенке межжелудочковой перегородки с кариатидами и третья стена, ώστε να επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση των πιέσεων και … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

нет комментариев
l_14843-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (07-9-14)

В четверг 4 Сентябрь, широкое совещание на строительной площадке Хилл Kasta, Генеральный секретарь министерства культуры и спорта, под. Лина Мендони, с многопрофильной командой, главой которого является k. K. Перистери и с участием руководителей древних памятников на адрес YPPOA.

нет комментариев
l_14826-

ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (02-9-14)

Продолжает интенсивно многодисциплинарной группы, под руководством k.. K. Перистери, Каста Хилл, техническая работа, бронирующие Поминальный памятник и сразу же окрестности, чтобы избежать последствий от любой погоды.

Задачи включают :

 • Διαμόρφωση των επιχώσεων του πρώτου θαλάμου σε βαθμιδωτό αντίβαρο … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
 • нет комментариев
  l_14786-

  ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (31-8-14)

  Продолжается работа раскопки на холме Kasta, в Амфиполь, от Кей инспекция доисторических и классических древностей. С удалением из почвы от прихожей, в пространстве за стеной сфинксов, marmarothetimenoy настила Департаментом выявлено, с белым, нерегулярные кусочки мрамора, на красном фоне, σωζόμενο σε εξαιρετικά … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  нет комментариев
  l_14750-

  ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (25-8-14)

  Земляные работы продолжается инспекция Кей доисторических и классических древностей в кургане каста, в Амфиполь. Дальнейшее удаление lithoplinthwn от стены, герметизации и показали почти весь фасад Поминальный памятник, που αποτελεί μία εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση για την αντίστοιχη αρχιτεκτονική του τύπου του … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  нет комментариев
  l_14720-

  ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (24-8-14)

  В кургане каста Амфиполь продолжается земляные работы, от Кей инспекция доисторических и классических древностей, для раскрытия погребальный памятник. Удалены десять lithoplinthoi, они были седьмой и восьмой серии, герметизация стен. Есть три строки для демонтажа всех одиннадцати структур. Так что, … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  нет комментариев
  l_14700-

  ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (21-8-14)

  Продолжая земляные работы на могиле, στον Τύμβο Καστά από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, в Амфиполь. Сегодня, эвакуированы, с особой осторожностью, χώματα τα οποία βρίσκονταν στο διάκενο και πίσω από τα αγάλματα των Σφιγγών, σε βάθος περίπου, две меры , και σε πλάτος ανάλογο της εισόδου … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  нет комментариев

  ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (18-8-14)

  Раскопки в кургане каста в Амфиполь развивается в соответствии с научной этики.

  Уже сегодня начал подготовительную работу для безопасной передачи защитные стеновые камни. Публикации на дежурстве два мрамора сфинксов не являются истинными.

  Το Υπουργείο Πολιτισμού από σήμερα θα ενημερώνει τακτικά την κοινή γνώμη για την πορεία … ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  нет комментариев

  Добавить комментарий