Amphipolis.gr | Spänningen kulminerar (för vissa cirklar)..

..några miles away. Men äntligen har låt oss släppt sin stress eftersom det är sublima manifest.

filippoi1

Filip II i olika valutor Amfipolis mynta

Lämna svar