Amphipolis.gr |该Dinokratous

该Dinokratous是建筑师和城市规划师, ΤΕΧΝΙΚῸΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ 源于 ΜΕΓΆΛΟΥ ἈΛΕΞΆΝΔΡΟΥ

该Dinokratous是建筑师和城市规划师, ΤΕΧΝΙΚῸΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ 源于 ΜΕΓΆΛΟΥ ἈΛΕΞΆΝΔΡΟΥ, 在 ἀpostoles 系统中 ἀkoloythise. 他的创作设计的 Ἀlexandreias poleodomikou Idiaitera 的 Einai gnwstos, kathws 和 Ἀrtemidos 的 schediasmo 参与 Efeso 呐鸥, 以挪士从家里 7 世界奇观之一.


Στὴν γραμματεία ἀναφέρεται ὡς Στασικράτης, Stisikratis, Cheirokratis, Deinocharis, Deinokratis k. Ἄ......更多.


Ὡς Δεινοχάρη τὸν συναντᾶμε στὸν Πλίνιο τὸν Πρεσβύτερο ὅταν τὸν ἀναφέρει στὸν κατάλογό του μὲ τοὺς πέντε δεξιοτέχνες ἀρχιτέκτονες τῆς ἀρχαιότητος. 他 • 普林尼佛瑞斯 syschetizontas 两个 ἀnaferei 与 AIgyptoy Ἀlexandreias 的创作. Ὁ Decimus Magnus Ausonius (CA. 310 – 395), Ρωμαῖος ποιητής καὶ ρήτορας, 针对 imisy katagwgis ellinikis, τὸν ἀναφέρει καὶ αὐτὸς ὡς Δεινοχάρη στὸ ποίημά του Mosella, epta 中主要 ἀrchitektones, 在 koryfaio 的迷宫列表.
Ἀπὸ τὸν Στράβωνα ἀναφέρεται ὡς Χειροκράτης ὁ Ρόδιος ὅταν ἀναφέρεται στὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος στὴν Ἔφεσο. • 伪看与 Ermokratis 和 onomata 从 Ippokratis 的罗德和安妮 katagwgi 带回家作为的 m ἀrchitektona ἀnaferei. 它 echtise Ἀlexandroy 亚历山德里亚. 在普鲁塔克,我们发现与 τὸ ὄνομα Stasikratis.
Τρεῖς ἀκόμη συγγραφεῖς, • 壁龛马克西姆斯, • Ammianuw Markellinus 和 Rwmaios Istorikos 的朱利叶斯 · 壁龛 (晚第三公元年. aI。) Deinokrati 和 ἀnaferoyn 与 Ἀlexandreias Idrysi 的链接. • 朱利叶斯壁龛甚至 ἀnaferei 作为罗兹网站 katagwgis. 只有 ἀnaferei 维特鲁威马其顿以及与网站一同 Ἀlexandro 共享 katagwgis.
mountAthos
阿陀斯山必亚历山大七 Kupferstich François Spierre 守护神 (15991667) ebay.de
他与亚历山大Dinokratous我们普鲁塔克会议介绍了“关于亚历山德拉·福琼德”, 335:
[…Μεταξὺ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν ζοῦσε τότε καὶ ὁ ἀρχιτέκτων Στασικράτης, epidiwkan 不是 opoioy 家项目感谢和情感和他们的孩子形式与 prooptiki. Τὰ σχέδιά του ἦταν τόσο με­γαλεπήβολα ὥστε τὰ ἔσοδα ἑ­νὸς μεγάλου κράτους μὲ δυσκο­λία θὰ ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὴν ἐκτέ­λεσή τους. Aytos, 在 Ἀlexandro pige ἀfoy, katigorouse 到 zwgrafistes 和大理石和青铜玩具的 ἀndriantes deilwn 和 tapeinwn 的 technitwn 项目的图像.
««Echw 思想焊» skeftei, 国王, 对你的身体在 ἄftharti 意林 zwntani omoiotita empisteythw 都有基础 aIwnia 和重量 ἀkinito 和 ἀparasaleyto. Diladi τὸ oros 色雷斯阿陀斯山, ἐκεῖ ὅπου ἔχει τὸ μεγα­λύτερο ὄγκο του καὶ ὑψώνεται περιφανέστατος καὶ ἔχει ὕψος καὶ πλάτη συμμετρικὰ καὶ βραχώδεις ἐκτάσεις καὶ συναρμογὲς καὶ δια­στήματα μὲ κάποια μορφή. Ὁ Ἄθως αὐτός εἶναι δυνατὸν μὲ τὴν τέχνη νὰ κατεργαστῇ καὶ νὰ με­τασχηματιστῂ ὧστε νὰ ὀνομάζε­ται ἀνδριάντας τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ νὰ εἶναι ἀληθινὸς ἀνδριάντας αὐτοῦ, 它与他的双腿将 eggizi 海, μὲ τὸ ἕνα χέρι θὰ ἀγκαλιάζῃ καὶ θὰ ὑποβαστάζῃ πόλη ἰκανὴ νὰ περιλάβῃ 10.000 居民. Μὲ τὸ δεξί χέρι κρατῶντας φιάλη νὰ χύνῃ ἀπὸ αὐτὴ σπονδὲς πρὸς τιμὴ τῶν θε­ῶν ὁλόκληρο ποταμὸ ποὺ θὰ ρέῃ ἀ­κατάπαυστα καὶ θὰ ἐκβάλλῃ στὴ θάλασσα. 家与家和 chrysa chalka elefantina 和家木材和回家的 egchrwma 项目, 奥列西 ἀgorastes 和 mikres 的图像是偷到 ἀfisoyme ἄs».
Ayta, Ἀfou ἄkoyse * Ἀlexandros, 很佩服这位艺术家的勇气, epainese 被定罪并添加: "Ἄse Ἄthw 总是呆在的地方, Ἀrkei 是 ybrews basilia mnimeio (ennooyse 薛西斯, 它曾向 kataskeyasi 运河 epicheirisei). Kani gnwsto 颅压将: • 高加索和主页 Imwda ori (Imalaia) • 干货业和里海. Οἱ πράξεις μου θὰ εἶναι οἱ εἰκόνες μου…] 1*
Ὁ Βιτρούβιος περιγράφοντας τὸ ἴδιο περιστατικό, Ἀnaferei:
«…ὁ ἀρχιτέκτων Δεινοκράτης πρότεινε στὸν Μέγα Ἀλέξανδρο νὰ χαράξῃ τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ νὰ τοῦ δώσῃ τὴ μορφὴ ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ἕνα χέρι θὰ ὑποστηρίζῃ μία ὁλόκληρη πόλη, καὶ μὲ τὸ ἄλλο θὰ κρατάει ἕνα κύπελο στὸ ὁποῖο θὰ καταλήγουν ὅλα τὰ ὕδατα τοῦ βουνοῦ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, 与 ypercheilisi 终将在海中.
• Ἀlexandros, 这个想法令人着迷, ἄν 这问的城市将是小麦的人口为 epibiwsi ἀnagkaio γῆ Ikani efodiasi 包围.
但发现供应只会教基尼 mporouse 在海边, • Ἀlexandros 思想: "Deinokrati, eycharistei τὸ megaleio τῆς omorfia 与你的计划, ἀλλὰ νομίζω πὼς ἡ δημιουργία μιᾶς ἀποικίας στὴ θέση αὐτὴ δὲν εἶναι καλή, 作为一个孩子,为什么他们可以教,教 ἀnaptychthi ἀγαπῶ trofodotithi 牛奶, 对于一个城市他们可以教 ἀnaptychthi ἀγαπῶ 和 syntirithi 的一驰 eyfora plithysmou 到 ἄfthono 和 fagito 字段从富有的收获很大一部分. 为, enw 您的项目的创意有我 egkrisi, Ἀpodokimazw 邮报 》 进行的 epilexei ektelesi echeis. 不过,我希望到我的 meinis 关闭, 为何将你的 chreiastw 到 ypiresies».
Ἔτσι ἄρχισε ἡ κοινή τους πορεία…
hephpyre
The funeral pyre of Hephaistion, based on the description by Diodorus (19 世纪后期).
Ifaistiwnos tafiki pyra
Ὁ Δεινοκράτης συνεργάστηκε μὲ ἄλλους μηχανικοὺς τῆς ἐποχῆς του στὴ δημιουργία τοῦ ναοῦ τῶν Δελφῶν, 数字图书馆和 ἄllwn 的希腊城市. 他, 他工作 ἀpotelei 和 • epitafios tumulus Ifaistiwnos, orofwn kolossiaio mnimeio exi 巴比伦和宽度 180 m。, 塞斯装饰在 orofoys 中:.
反对狄奥多 (1151 6 q。) • Ἀlexandros 撞倒回家巴比伦的城墙, 到 tafiki kani Ifaistiwnos 金字塔. 2*
• 普鲁塔克 (平行生命. Ἀlexandros 72.3) 说 • Ἀlexandros 下令拆除墙壁的家乡在 Ekbatana geitonikwn epalxeis, 死亡的 ἀmesws 元 Ifaistiwnos, 作为哀悼的事件. 3*
在以弗所的狄安娜神庙
在以弗所的狄安娜神庙
Ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος στὴν Ἔφεσο ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους τοῦ κλασικοῦ κόσμου, 大和从 Parthenwna, 它始建于 ἀrgotera 在雅典 (基金会的基础有尼科斯 131 米和宽度 79 m。, enw 120 在主要的 ypostirizan tmima 的呐鸥的大理石柱. 每一列有 ypsos 20 措施). ΤῸ 356 例如. 由 pyrkagia 和 ἀrgotera • m • 寺被毁. Ἀlexandros, Efeso episkeptomenos, diatagi oIkodomithi edwse 和再次 • 寺, 在地方的看法, 与 Deinokratous 的设计 symmetochi. Nao 艾德艾顿 • Ἀntipatros, empneystis 与首页 ἀrchaioy 世界的奇观 epta • 列表, 和 ἀnaferei,Ἀrtemidos yperbainei megaleio ypoloipwn 分开每个呐鸥.
AlexanderAlexandria
亚历山大铺设出亚历山大市由安德烈 · 卡斯泰涅 1898/99 mlahanas.de
ΤῸ 332-331 例如. • Ἀlexandros ἀnethese 在伟大的 Deinokrati dimioyrgisi topografiki 和 poleodomiki 的新那时结构- Ἀlexandreias 的城市. 具有典型的电网的类型和很多其他 ἀpotelese 城市的 Ἀnatolis 模型,设计了这座城市. • 斯特诺 Deinokratis 与著名的 michaniko 国家合作, • opoios ydraylikos 故城工程师, schediastis exairetikou epiblepwn、 ydreysews、 ἀpocheteysews 系统, 镇的 5.. Ἀlexandroy.
800px-Alexandria_by_Piri_Reis
亚历山德里亚 Piri reis (大约 1467 — — 大约 1554)
«• Ἀlexandros, 中的 Ἄmmwnos 为宙斯垴, 观察从 τὸ nisi 的灯塔, 故城 exairetiko simeio 是对一个城市的 oIkodomisi. Loipon Eftiaxe 草案与职位的 plateiwn 和 ἀnethese 和 ἀnakataskeyasei 就在脑中 ; 在 Deinokrati 的 Efeso Ἀrtemidos ἀrchitektona epiblepsi nawn geniko schediasmo».
Ἀpodidetai 和 Deinokrati 在古墓喀斯特根据 KI 团长纪念碑建设 ' Eforeias Proϊstorikwn Klasikwn Ἀrchaiotitwn Serrwn 和, 卡捷琳娜 · 派里斯泰里, 在"主"的发言, Ἀnaferei:
kastas3-thumb-large
• Mnimeiakos 大院的喀斯特丘
"反对 tafikos 期是 chronologeitai 分局, 死亡的 meta m. Ἀlexandroy, 直到公元前 4 月底. aIwnos, spoydaia 在非政府组织 periochi Ἀmfipolis 发生的历史事件. Stratigoi 和 Simantikoi m 的海军上将. 与区域关联的 Ἀlexandroy, 企业级数据仓库和杀戮的 Kassandros exorizei τὸ 311 例如. 他的合法妻子的 m. Ἀlexandroy, 罗克, 和的儿子, Ἀlexandro D '. Epipleon, tafiko 存储模块设计了大 Ἀlexandroy 的 ἀrchitektonas 的, » Deinokratis.
备注
Ἀrchaia 文本
1* […« Ἐγὼ δ´ » εἶπεν « εἰς ἄφθαρτον, basileu w, zwsan 和 echoysan ἀidioys rizas ylin 和重量 ἀkiniton 和 ἀsaleyton 您的 egnwka 的身体 omoiotita katathesthai. • 噶尔 Thrakios 阿陀斯山, 最大的 aytos aytou ż 和 perifanestatos exanestiken, eaytw 比例回 echwn 和 ypsi 和成员以及 ἄrthra 和 morfoeidi 空间, 可能 katergastheis 和 eIkwn Ἀlexandroy kaleisthai 和 schimatistheis 是, tai basesin ἁptomenoy 人的大海, 他对男人 cheirwn 是 enagkalizomenoy 的 enoikoymenin myriandron 和利息, 德克夏银行溪蟹 ἀenaon ἐκ 瓶提高 ekcheomenon εἰς spendontos. 他和 chalkon 和 Chryson elefanta 和 bafas 和树林, 米克拉 ekmageia 和 wnita 和 kleptomena 和 sygcheomena, » katabalwmen.
Ἀkoysas Ἀlexandros 我紧绷的士气 technitoy 人和 ἀgastheis epinesen τὸ tharsos,
« Ἔα δὲ κατὰ χώραν » ἔφη « τὸν Ἄθω μένειν· ἀρκεῖ γὰρ ἑνὸς βασιλέως ἐνυβρίσαντος εἶναι μνημεῖον· ἐμὲ δ´ ὁ Καύκασος δείξει καὶ τὰ Ἠμωδὰ καὶ Τάναϊς καὶ τὸ Κάσπιον πέλαγος· αὗται τῶν ἐμῶν ἔργων εἰκόνες…] 围 TIS ARETIS ALEXANDROU TYChIS 标志 B ʹ, [二]
2* «…115. igemonwn 和朋友 ekastos 插足之王 eIdwla elefantos 和 chrysou 和 par᾽ ἀnthrwpois thaymazomenwn ἄllwn di᾽ stochazomenos ἀreskeias kateskeyazen, aytos ἀrchitektonas ἀthroisas 玩具男女十个体育场馆 katheilen 墙 plithos 的他 leptoyrgwn, 选择启用 plinthon ἀnalexamenos d᾽ 和 dechomenon kataskeyasas wkodomise 区吡喃 omalon 吡喃 tetrapleyron, oysis ekastis 侧 stadiaias. [2] Εἰς 三十一地球 dielomenos 棕榈 stelechesi katastrwsas tas orofas 广场形成 epoiise πᾶν τὸ 工件的领土. 在这些他 perietithei 元 peribolw 范围内的世界, 埃及 kripida chrysai pentirikai prwrai 男子 synepliroyn, oysai ἀrithmon diakosiai tessarakonta, 两个男人 kekathikotas tetrapicheis toxotas εἰς τῶν epwtidwn echoysai 鞠了一躬, 他 pentapicheis kathwplismenoys ἀndriantas, 他玩具之间的网站 ἀnepliroyn pilitai foinikides. [3] 他说,yperanw epaneichon 的地方 deyteran pentekaidekapicheis dades, 男子对实验室 chrysous stefanoys echoysai, 他反对 diapepetakotas 和低翼 tas 招手 ekflogwsin ἀetoys, 他创立了龙玩具 ἀetoys ἀforwntas tas 基地. 反对第三,他 kateskeyasto zwwn pantodapwn periforan kynigoymenwn plithos. [4] 但男子星期三白杨素 eIchen kentayromachian 国家, 第五次狮子他和公牛队 enallax chrysous. Τὸ epeplirwto Makedonikwn d᾽ ἀnwteron 部分 barbarikwn 和 oplwn, tas ἀndragathias wn 男人, 他 tas ittas 符王宁. 他派司 efeistikeisan 的 diakoiloi 和 dynamenai lelithotws Seirines dexasthai ἐν aytais 玩具和 adontas epikidion thrinon ontas 牧师 teteleytikoti. [5] 洛伊河中的 pleioys ekaton ypsos d᾽ 构建三十肘. 在所有他 Te igemonwn τῶν stratiwtwn ἁpantwn 和大使, eti filotimithentwn εἰς egchwriwn 他的 ekforas 世界的祀 τὸ gegonenai τῶν ἀnalwthentwn plithos 钱 pleiw myriwn 和 dischiliwn 的人才. [6] tayti megaloprepeia 在他的 ἀkoloythws 和 ἄllwn timwn τὸ teleytaion ekforan ἅpasi thyein Ifaistiwni 针对服务吩咐 thew paredrw: 和它发生反对朋友菲利普肯 εἷς gar, chrismon par᾽ Ἄmmwnos thyein Ifaistiwni 轴承 thew. 在 dioper 和席恩所有这牺牲和 epetelesen τὸ lamprws ypedexato plithos prwtos kekyrwkenai genomenos pericharis, 万千 ἀrithmon thysas Iereia pantodapa......"
3* «…72. 作为 d ' 肯非政府组织 Midias 和 Ekbatana εἰς diwkise 家紧急, 在 ἐν theatrois 再次和 panigyresin, trischiliwn di aytw technitwn ἅte ἀfigmenwn Ellados 由....... 他 etyche ekeinas Ifaistiwn pyresswn tas 大宗的· 内审办他最新和最差 stratiwtikos 轴承 ἀkribi diaitan, 在 ἀll ' ἅμα Iatron ἀpelthein εἰς τὸ theatron ἄriston genomenos 和 ἀlektryona efthon katafagwn 和 ekpiwn oInoy psyktira Glaukon 梅根, 施法和米克朗 dialipwn kakws ἀpethane. ' oydeni tout logismw τὸ Ἀlexandros inegken 激情, Ἀll ' eythys penthei 和 imionoys Ippoys Te keirai 男子所有 ekeleyse, 和周边城市的 epalxeis tas ἀfeile, Iatron ἄthlion d ' ἀnestayrwsen, 土耳其 ayloys 他 moysikin pasan 和 stratopedw polyn 在时间中的祭司, Ἐξ Ἄmmwnos 了秋占卜, 作为 irwϊ parakeleyoysa Ifaistiwna 和 thyein timan. 他在 parigoria 的 polemw chrwmenos 牧师下半旗志哀, wsper 和 kynigesion ἀnthrwpwn exilthe thiran 和 τὸ Kossaiwn 国家 katestrefeto, 所有的 ibidon ἀposfattwn. 海伦 d ' enagismos ekaleito Ifaistiwnos. 他 tafin 这和 tymbon 和 epitelesai 智力人才这些世界的 myriwn, 在 filotechnw 牧师,他 yperbalesthai 和 kataskeyis dapanin perittw, technitwn τῶν Stasikratin epothise 的确, 托尔曼和蒂娜 megaloyrgian 和 kainotomiais epaggellomenon tai ἐν kompon. 事实上插足的昔日 aytw oytos entychwn 电喷 orwn Ἄthwn diatypwsin ἀndreikelon dechesthai Thrakion 和 diamorfwsin· 如果 oyn 也, Ἀgalmatwn aytw monimwtaton perifanestaton exergasesthai 和 Ἄthwn, 男子,包括花托诱导的 ἀristera myriandron 市 oIkoymenin, 在德克夏银行 spendonta 他 dapsiles εἰς reuma potamou 海事 ἀporreontos. 这些男人 oyn paritisato, pollw d ' ἀtopwtera 那时更昂贵的 sofizomenos 和 technitais 至 dietriben symmichanwmenos......"
参考书目
–> 古代的艺术家的字典: 建筑师, 绘制, 雕刻机, 建模, 画家, 雕塑家, 雕像, 和青铜的工人, 黄金, 象牙, 和银, 与三个按时间顺序排列的表. 朱利叶斯 Sillig, 小普林尼 (长老。), 1836, ΣΕΛ 53.
–> DINOCRATES’ PROJECT. «科学美国补充», 无. 488, 5 月 9, 1885, 各种. http://www.gutenberg.org/files/27662/27662-h/27662-h.htm#art13
–> «论述关于李维尼克洛 · 马基雅维利第一个十年», 第一章 — — 的起点城市一般, 尤其是当时的罗马. 弗洛伦斯, 5 月 17, 1883.http://www.gutenberg.org/cache/epub/10827/pg10827.html
–> 古代城市 Vol 的废墟. 我, 查尔斯 Bucke, ΣΕΛ. 25 http://www.gutenberg.org/files/40860/40860-h/40860-h.htm#Page_25
–> 希腊雕塑, Nigel 斯皮维, 剑桥大学出版社, 纽约州, ΣΕΛ. 218
–> 维特鲁威: 写正文中的体系结构, 因陀罗 Kagis 麦克尤恩, 麻省理工学院出版社, 2003, ΣΕΛ. 95-98.
–>http://el.wikisource.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7/%CE%99%CE%96#p115
–> http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=100&artid=184369
–> William 史密斯. 字典的希腊和罗马传记和神话. 伦敦. 约翰 · 默里: 由手抄本和有限公司印制, 新街道广场和议会街.
–> http://www.lookandlearn.com/history-images/XM10131488/Dinocrates-Project
–> http://www.writeopinions.com/dinocrates
–> http://theworldofalexanderthegreat.wordpress.com/2012/07/13/hephaestions-death-and-funeral/
Σύντομος σύνδεσμος (Shortlink) ἄρθρου: http://wp.me/p2VN9U-Ci
πηγη”http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/

发表评论